عباس گلبیدی​

مدیریت اجرائی

1 – کارشناس اداره طراحی های شهرداری کاشان         

2 – مسئول ناحیه دو شهرداری کاشان                        

3 – مدیر برنامه ریزی حوزه خدمات شهری               

4 – معاونت شهرداری منطقه دو                           

5 – مدیر منطقه دو شهرداری کاشان                         

شرح وظایف مدیریت اجرائی

– اداره امور اجرایی سازمان در زمینه حمل و نقل مصالح و ماشین آلات سنگین، پخش آسفالت، کارگاههای تولیدی، پروژه های عمرانی و نقشه برداری.
– نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی طبق برنامه زمانبندی و گزارش انحرافات از برنامه، گلوگاهها و مشکلات اجرایی به مدیر عامل.
– اطمینان از اینکه مدارک اجرایی صحیح و کنترل شده به واحدهای اجرایی رسیده و از مدارک منسوخ استفاده نمی شود.
– مشارکت در تدوین طرحهای کیفیت.
– شرکت در جلسه بازنگری مدیریت.
– همکاری در فعالیتهای آموزشی و اطمینان از اینکه پرسنل مهارت لازم را برای انجام وظایف دارند.
– همکاری در تهیه منابع انسانی، تجهیزات و محیط کار.
– همکاری در امکان سنجی پروژه ها و پیشنهادهای رسیده.
– همکاری در استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت.
– همکاری در پیشنهاد و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه.
– همکاری در انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان و گزارش عملکرد تأمین کنندگان جهت استفاده در ارزیابیهای بعدی.
– همکاری در سنجش رضایت مشتری و بازنگری نیازهای مشتریان.

واحد راه سازی
5fb9d44e-42ed-4f98-8618-15c7d9fa288f

حسین کریم

شرح وظایف واحد

 • تهیه و تنظیم برنامه نگهداری و تعمیر ماشین آلات
 • تهیه و تنظیم ضوابط کنترل کار کرد ماشین آلات و بازدهی آنها
 • همکاری و نظارت فنی بر کارکرد ماشین آلات راهسازی در راههای استان و ارائه پیشنهاد لازم به واحدهای اجرائی بمنظور بهبود نحوه کاربرد آنها
 • تهیه و تنظیم برنامه سرویس و بازدید ماشین آلات
 • تهیه فهرست مواد مصرفی ماشین آلات اعم از سوخت ، مواد روغنی ، فیلتر و غیره و نظارت بر مصرف آنها
 • پیش بینی و ارائه لیست قطعات یدکی مورد نیاز ماشین آلات و تعیین مشخصات و شماره گذاری فنی قطعات
 • تهیه کارت شناسایی و پرونده مشخصات و تعمیرات برای ماشین آلات
 • همکاری در توزیع و استقرار ماشین آلات آماده بکار در سطح استان با توجه به فعالیتهای اجرائی
 • تحویل و تحول ماشین آلات به رانندگان و اپراتورها با رعایت مقررات مالی و اموالی مربوطه
 • تهیه آمار ماشین آلات و گزارشهای لازم از نحوه عملکرد آنها
 • نظارت بر عملکرد پیمانکار تعمیر ماشین آلات و رسیدگی و اصلاح صورت وضعیت های مربوطه
واحد ابنیه

شرح وظایف واحد

 1. انجام امور جاری مهندسی و مشاوره در بخش نظارت کارگاهی در پروژه های عمرانی
 2. نظارت بر انجام مطالعه اولیه و تهیه طرح‌ها و نقشه‌های پروژه‌های عمرانی
 3. بررسی و اعلام نظر در خصوص نقشه ها و مشخصات فنی تهیه شده توسط پیمانکاران
 4. نظارت فنی بر حسن اجرای پروژه‌های عمرانی و رسیدگی و تایید صورت وضعیت‌های پیمانکاران
 5. اعلام نظر و نظارت فنی بر خرید مصالح ساختمانی
 6. برنامه ریزی و نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی ساختمانها و ابنیه
 7. برآورد نقشه ها و تهیه اسناد مناقصه و تهیه و تنظیم اسناد و مدارک ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط در چارچوب مقررات
 8. تنظیم و ارائه موافقت نامه های طرح های عمرانی به سازمانهای مرتبط
 9. تهیه و برآورد کارهای جدید ابلاغی به پیمانکاران طرح های عمرانی مجموعه
 10. کنترل و نظارت مقطعی و موردی بر روند اجرای طرح های عمرانی
 11. کارشناسی املاک و ساختمانهای معرفی شده توسط واحدها و سازمانهای تابعه جهاد دانشگاهی
 12. رسیدگی به صورت وضعیت و عملکرد پیمانکاران و ارائه گزارش به مقامات مافوق
 13. تهیه متره و برآورد مصالح ساختمانی و تاسیساتی مورد نیاز طرح های عمرانی جهاد
 14. پیگیری و نظارت بر خرید مصالح ساختمانی و گرفتن استعلام قیمت
 15. تهیه و تنظیم آرشیو اسناد، مدارک و نقشه های معماری ، سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی طرح های عمرانی
 16. پیگیری کلیه امور اداری مربوط به طرح ها ی عمرانی از ادارات و سازمانهای مربوطه
 17. انجام خدمات مشاوره، طراحی و نظارت در مورد طرح های عمرانی جهاد دانشگاهی
 18. تهیه و تنظیم صورتجلسه های کارگاهی و انجام کار
 19. پیگیری و انجام امور مربوط به تحویل موقت شامل بررسی کارهای اجرایی بر اساس نقشه ها و پیگیری تشکیل کمیسیون تحویل
 20. رسیدگی به صورت وضعیت مالی و ریز متره و تعدیل های قراردادها و انعکاس آن به مقامات مافوق
 21. تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی از وضعیت طرح های عمرانی حسب نیاز مقام مافوق
 22. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
واحد تاسیسات

علیرضا نیکخواه

کارشناسی مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد تاسیسات

 

سوابق اجرایی:

2 – مدرس دانشگاه سینا به مدت 2 سال

3 – عضو هیات اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان کاشان  به مدت 3 دوره

4 – عضو کمیسیون انرژی استان اصفهان  به مدت 2 دوره

5 – بازرسی گاز

6 – دارای پروانه اشتغال پایه یک طراحی و نظارت تأسیسات ساختمان

7 – تألیف کتاب  Autocat

8 – مسئول امور مهندسی ناظر شهرداری به مدت 2 سال

شرح وظایف واحد

1. انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضلاب، آساننسور، تهویه مطبوع، فن کوئل‌ و هوارسانها
2. تهیه طرح‌های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات
3. نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات
4. تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی
5. انجام تحقیقات و بررسی‌های علمی و فنی در زمینه برق و تاسیسات
6. محاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تاسیسات و دستگاههای مرکزی فشار ضعیف یا شبکه ‌مرکزی تولید نیرو
7. سرپرستی و نظارت بر لوله‌کشی ساختمان‌ها و تعمیر وسایل تاسیساتی
8. رسیدگی و نظارت بر محاسبات و برآورد قیمت سانترالهای بزرگ و تاسیسات مرکزی
9. نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تاسیساتی
10. آموزش و راهنمایی کاردان‌ها و تکنسین‌ها در زمینه نصب و آزمایش و بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات
11. شرکت در کمیسیون‌های فنی
12. نظارت بر کار شرکتهای پیمانکار و کنترل و هماهنگی فعالیتهای مربوطه
13. همکاری با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در رابطه با تعمیرات ساختمانی بیمارستان وتعیین مشخصات و دستورالعملهای فنی
14. تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه‌کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط
15. ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی و تامین نیرو در واحد
16. نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان
17. کسب خط‌مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه
18. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آن
19. برنامه‌ریزی در جهت اجرای استانداردها
20. برنامه‌ریزی جهت آموزش و آگاه‌سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد
21. تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
22. برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
23. شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان واحد مربوطه و مشکلات واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
24. ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط (شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص و …)
25. انجام سایر امور محوله طبق مقام مافوق

واحد آسفالت

سیدحامد زاهد

شرح وظایف واحد

رسیدگی به درخواستهای متقاضیان محترم و پیگیری احداث زیرسازی و نقشه برداری و آسفالت معابر که درخواست آسفالت دارند . اجرایی نمودن معابری که نیاز به اجرای عملیات آسفالت دارند و آندسته که در طرح بودجه سال دیده نشده است
پیگیری کارکرد پیمانکاران محترم و رسیدگی به صورت وضعیتها و عملکرد آنها – رسیدگی به امورات پرسنل واحد و کارخانه آسفالت – پیگیری تامین و خرید آسفالت از کارخانه های تولید آسفالت و پیگیری قراردادها – پیگیری و انجام مکاتبات اداری و مکاتبه اداری و پیگیری اجرای آسفالت

مدیر اداره پیمان و رسیدگی
e08b92ab-6d3f-44be-b385-b6dc5d2378e6

علی فخاری

شرح وظایف واحد

————

مسول واحد کنترل پروژه و ارزشیابی
7b541ebb-4f31-484f-ac1f-2c19b18be45e

امید شقایقی

شرح وظایف واحد

———–
واحد ناظرین عالیه

شرح وظایف واحد

مدیریت نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر در اجرای وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود آماده دریافت هرگونه گزارش و اطلاعات که بتواند این مدیریت را در کشف سوء جریانات اداری ، مالی و تخلفات حوزه‌های مختلف مجموعه بزرگ شهرداری که به هر نحوه از بودجه شهرداری و یا بعضاً از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند یاری نماید، لذا شهروندان می‌توانند با تکمیل اطلاعات مورد نیاز در قسمت ارسال گزارش به سامانه مدیریت نظارت عالیه، در این امر همکاری نمایند .
مدیریت نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر دارای سه اداره به شرح ذیل می باشد :
***   اداره نظارت و ارزیابی عملکرد سعی در بالابردن سطح کیفی نظارت‌ها و دقت نظر بر عملکرد ستاد، مناطق، معاونت‌ها ،سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته شهرداری را دارد و کنترل شاخص‌های ارزیابی عملکرد شهرداری متناسب با فعالیت های مجموعه شهرداری را رصد نموده و در راستای رضایتمندی شهروندان ایفای نقش می‌نماید .

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp