بهروز گرانمایه

معاون فنی و عمرانی

کارشناسی مهندسی عمران

سوابق:

 1. مدیر اداره راه و ساختمان معاونت فنی و عمرانی
 2. سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری کاشان
 3. سرپرست منطقه یک شهرداری کاشان
 4. مدیر منطقه یک شهرداری کاشان
 5. عضو کمیته خارج از شهرستان
 6. عضو کمیته شهر سازی
 7. معاون عمران شهرداری کاشان در سال 90
 8. عضو کمیته مدیریت هزینه شهرداری کاشان
 9. عضو کمیته زیبا سازی و مبلمان شهری
 10. مسئول ستاد اسکان نوروزی منطقه یک شهرداری کاشان
 11. عضو کمیسیون تحویل معاملات متوسط مناطق
 12. عضو کمیته سرمایه گذاری
 13. عضو کمیسیون درآمدی خدمات شهری
 14. عضو کمیته برنامه ریزی عمران و بافت تاریخی
 15. عضو کمیته راهبردی و اجرایی GIS شهرداری کاشان
 16. عضو کمیته خدمات شهری بودجه شهرداری کاشان در سال 91
 17. عضو کمیسیون تحویل معاملات عمده شهرداری کاشان
 18. عضو کمیته بودجه جاری شهرداری کاشان در سال 91
 19. عضو کمیته شهرسازی بودجه شهرداری کاشان در سال 91
 20. عضو کمیته درآمد بودجه شهرداری کاشان در سال 91
 21. عضو کمیته عمران بودجه شهرداری کاشان در سال 91
 22. رئیس کمیته عمران کمیسیون تدوین بودجه شهرداری در سال 91
 23. عضو کمیسیون اصلی بودجه شهرداری کاشان در سال 91
 24. عضو کمیسیون اصلی تدوین و تلفیق بودجه شهرداری کاشان در سال 92
 25. رئیس هیئت مدیره سازمان عمران و بهسازی
 26. عضو شورای راهبردی پروژه های اجرایی از محل اوراق مشارکت
 27. رئیس کمیته عمران کمیسیون تدوین بودجه شهرداری کاشان در سال 92
 28. عضو کمیته کارشناسی سرمایه گذاری
 29. مسئول کمیته تخمین هزینه های عمرانی بودجه در سال 95
 30. عضو کارگروه خدمات شهری کمیته تخمین هزینه های عمرانی بودجه در سال 95
 31. عضو کمیته تلفیق بودجه سال 95 شهرداری کاشان
 32. سرپرست سازمان زیبا سازی شهرداری کاشان
 33. جانشین رئیس ستاد تخلفات تبلیغاتی انتخابات شهرداری کاشان
 34. عضو کمیته نما و منظر شهری
 35. دبیر ستاد تخلفات تبلیغاتی انتخابات شهرداری کاشان
 36. سرپرست شهرداری کاشان
 37. عضو علی البدل هیئت مدیره سازمان خدمات موتوری
 38. عضو کمیته تدوین پروژه ها و بودجه معاونت خدمات شهری و محیط زیست
 39. سرپرست معاونت فنی و عمرانی سال 96
 40. معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان از سال 96 تا کنون
 41. رئیس کمیته تخصصی پژوهشی ( ایمنی و مدیرت بحران)
 42. عضو علی البدل هیئت مدیره سازمان خدمات موتوری
 43. عضو اصلی ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر شهر کاشان
 44. عضو کمیته تدوین پروژه های شهری مجمع خیرین عمران و توسعه شهری
 45. عضو ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر شهر کاشان در سال 97
 46. رئیس کمیته فنی و عمرانی تدوین و به روزرسانی برنامه 5 ساله شهرداری کاشان
 47. مسئول کمیته تصویب طرح های عمرانی
 48. عضو ستاد مدیریت بحران شهرداری کاشان
 49. عضو ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر شهرداری کاشان در سال 98
 50. عضو کمیته پدافند غیر عامل و رئیس کار گروه فنی و عمرانی شهرداری کاشان

شرح وظایف معاون فنی و عمرانی

 • پياده سازي نظام فنيو اجرايي استان در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور
 • انجام اقدامات لازم براي ترويج و بكارگيري ضوابط، استانداردها و معياز هاي فني در استان
 • بررسي و تعيين صلاحيت، رتبه بندي و ارزشيابي پيمانكاران، مشاوران و كارشناسان
 • همكاري با گروه هاي بودجه در خصوص نظارت طرح ها و مطابقت الزمات نظام فني و اجراي در مبادله موافقت نامه هاي پروژه هاي عمراني استان حسب مورد
 • همكاري با نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تهيه قيمت هاي پايه و ضرايب منطقه اي با توجه به شرايط استان
 • همكاري و تعامل با انجمن ها و تشكل هاي صنفي و حرفه ايي در تحقق نظام فني و اجرايي كشور درسطح استان
 • نظارت بر طرح ها و پروژه هاي ملي و استاني، تهيه گزارش هاي نظارتي تفصيلي و ايجاد بانك اطلاعات مربوط
 • انجام امور مربوط به اخذ مجوز كميسيون هاي مرتبط از جمله كميسيون ماده 215 (در خصوص گزارشتوجيه فني- اقتصادي طرح ها)
 • حضور در شوراي فني استان تعامل با شوراي برنامه ريزي و توسعه استانجهت تحقق نظام فني و اجرايي كشور

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp